Mathias Abrahamsson

Fungerar verkligen solceller i Sverige?


Det finns många missuppfattningar om solceller. En vanlig sådan är att de inte passar det nordiska klimatet. Men solceller fungerar faktiskt förträfflig här i Sverige, deras förmåga att skapa elektricitet ökar till och med när panelerna är kallare. Se bara till att du väljer rätt paneler som klarar snö, regn och kyla, samt att du får en anläggning anpassad utifrån din villas förutsättningar.

Det är många som tror att vi i Norden bor för långt norrut för att driva villan med solenergi. Men trots regn, snö och mörka vintrar har du faktiskt riktigt fina förutsättningar för solenergi. Ett solkraftverk i Sverige producerar ungefär samma mängd el som ett motsvarande i Tyskland, det land i världen som har allra flest installerade solceller per invånare.

Dessutom visar en studie från det tekniska forskningsinstitut SINTEF i Norge att solcellerna blir mer effektiva när de hålls svala, och att snö på marken kan reflektera solens strålar och göra instrålningen ännu mer effektiv. 

Så ja, solceller fungerar alldeles finfint i Norden. Men vad ska du då tänka på när du planerar en solcellsanläggning till villan i Sverige? 

För det första, Sverige har stora temperaturskillnader mellan vinter och sommar. Det är den stora skillnaden mellan varmt och kallt som får asfalten att spricka, tågrälsen att bilda solkurvor och rören i huset att knäppa. Se till att du väljer solceller som är byggda för att klara stora temperaturskillnader. Glöm inte bort, du vill ha en anläggning som håller eftersom solpanelerna ska spara pengar åt dig i decennier framöver. 

För det andra, vårt klimat ställer stora krav på en bra installation. Välj därför en leverantör med lång erfarenhet som tar ansvar för hela installationen. Slarvigt utförda installationer kan leda till flera problem, exvis om inte fästena monterats rätt så kan regnvatten eller smältande snö läcka in i huset. 

För det tredje, snö kan orsaka problem för solpanelerna. Om panelerna inte är anpassade för vårt klimat kan belastningen från snön både ha sönder anläggningen och orsaka mikrosprickor som kan försämra produktionen. Oftast glider dock snön av solpanelernas yta som dessutom lutar.

Läs mer om vad vi erbjuder i vårt solcellspaket här!


Vill du lära dig mer? Boka in ett möte med en av våra solcellsspecialister.
Boka gratis samtal  <>