Mathias Abrahamsson

Elpriser kan chockhöjas i Sverige – Hur du kan undvika dyra elräkningar med solceller


Har du också hört ryktena om att elpriserna kanske tar ett rejält skutt uppåt nästa år? Det är inte bara skvaller – en ny EU-förordning pekar mot att våra elräkningar i Sverige kan bli upp till 20% högre. Det här är inte siffror tagna ur luften – Svenska kraftnät har simulerat fram dessa siffror och ger oss en klar bild av vad som kan vara i görningen.

Vintern 2023/2024 ser ut att bli mindre smärtsam än fjolåret när det kommer till elpriser, men framtiden ser lite annorlunda ut. Anledningen är EU:s nya spelregler. Dessa regler syftar till att elen flyter mer effektivt genom Europa, men för oss, som länge har njutit av billig vattenkraft, innebär det ironiskt nog en prishöjning.

Var slår höjningarna hårdast?

Elpriset förväntas öka mest i Mellansverige – i elområde 3 – där över 60 procent av Sveriges elkonsumenter finns. I denna region kan elpriset stiga med så mycket som 175 procent enligt tester. Detta ställer särskilt Stockholm och regionerna runt Göteborg inför utmaningar. Dock finns det områden som elområde 4 (Skåne), där prisökningen väntas vara lägre, runt 3 procent.

Vad betyder detta för dig?

Som exempel, om du äger en villa i Stockholm och använder ungefär 20 000 kilowattimmar per år, kan du räkna med att din elnota, med alla tillägg som nätavgifter och den planerade energiskattehöjningen på 9,2%, kommer att öka med cirka 4 600 kronor årligen. Det är ingen liten summa och kan verkligen påverka både hushåll och företag.

Solceller – din ekonomiska sköld

Mot denna bakgrund av stigande priser framstår solceller som en ljusglimt. Genom att investera i solceller kan du producera din egen el och minska ditt beroende av det offentliga nätet och dess fluktuerande priser. Det är en vinst för både plånboken och planeten.

  • Ekonomisk säkerhet mot prisökningar: När elpriserna ökar, blir besparingen med solceller ännu högre än vad den är idag. Genom att producera din egen el, kan du minska ditt beroende av det offentliga elnätet. Detta innebär att du blir mindre påverkad av de prisökningar som är i antågande.
  • Långsiktig besparing: Solceller är en investering som betalar av sig över tid. Medan elpriserna fortsätter att stiga, förblir din kostnad för solceller konstant. Det innebär att den relativa kostnaden för el blir lägre för varje år som går, vilket ger dig en ekonomisk fördel i längden.
  • Ökad värde på din fastighet: Installation av solceller kan också öka värdet på din fastighet. I en tid där hållbarhet och självförsörjning värderas allt högre, blir en fastighet med solceller ännu mer attraktiv på marknaden.
  • Statliga stöd och subventioner: För att uppmuntra övergången till förnybar energi, erbjuder Sverige olika stöd och subventioner för installation av solceller. Just nu är det oerhört förmånligt att installera solceller.

Inför de potentiella prisökningarna är det viktigare än någonsin att tänka framåt och utforska alternativa energikällor. Solceller erbjuder en möjlighet att både spara pengar och stödja en hållbar framtid. Genom att välja solenergi kan vi tillsammans göra en verklig skillnad – för våra plånböcker och vår planet.


Vill du skydda dig mot framtidens elräkningar?
Klicka och lämna dina kontaktuppgifter så hör en av våra solcellsspecialister av sig.
Boka gratis samtal  <>