Mathias Abrahamsson

Så kan solceller rädda dig från skyhöga elräkningar


Aldrig tidigare har prisläget på el varit så högt, i alla fall inte i Sydsverige. Rekorden slås ständigt och nyligen nåddes en ny topp på 224 öre/kWh. Vintern kan bli dyr för många villaägare. Ett sätt att bli mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar är att installera solceller.

Idag kommer knappt hälften av Sveriges elförbrukning från vattenkraft, men flera torra månader på rad har gjort att vattenreserverna är låga. Dessutom har det blåst osedvanligt lite i år, vilket minskat tillgången av el från vindkraft. Underskott i vattenmagasinen, mindre blåst och utvecklingen på den europeiska elmarknaden har drivit upp elpriserna till historiskt höga nivåer. Enligt Energimyndighetens prognoser kommer elförbrukningen dessutom öka till 2050. Därför bör du se över din elförbrukning och fundera över vad du kan göra för att gardera dig inför höjda räkningar.

Dra dig inte för att investera
Det finns massor av sätt att sänka din elräkning, allt ifrån energieffektiva glödlampor till att förändra hur huset värms upp. En värmepump är en stor investering, men betalar snabbt igen sig. Samma gäller solceller. Det är fortsatt ekonomiskt lönsamt och enklare än på många år. Genom att installera solpaneler på din villa har du möjligheten att sänka elkostnaden och du påverkas i mycket mindre utsträckning av de stigande elpriserna. Solceller är dessutom för närvarande det enda miljövänliga sättet att sänka kostnaderna för din hushållsel – alltså all el du förbrukar som inte har med uppvärmningen att göra. Skaffa solceller genom 4 enkla steg.

Det har aldrig varit billigare att börja tillverka egen el
Priset på solceller har gått ned, speciellt om vi tittar tillbaka 10 år. Solceller är också mer effektiva än någonsin tidigare. Enligt Internationella Energirådet är solenergi nu den billigaste energikällan vi någonsin haft, tack vare en internationell politik som uppmuntrar förnybar energi. Eftersom priserna fortsätter att gå ner, förväntas solenergi dominera energimarknaden framöver.

Regeringen ger dig dessutom möjlighet att göra ett skatteavdrag om du installerar solceller. Skattereduktion för grön teknik låter dig dra av upp till 15% på arbets- och materialkostnader.

Fakta om elpriserna

Varför är elpriserna så höga?
Rekordsiffrorna beror i huvudsak på för lite vind, för lite regn. Höga gaspriser och höga priser på utsläppsrätter bidrar också till att elpriset håller sig på en fortsatt hög nivå.

Hur bestäms elpriset?
En majoritet av den el som produceras i Sverige prissätts på elbörsen Nord Pool i Oslo. Det gör att priset där sätter elpriset i Sverige. Ett sätt att bli mindre beroende av priserna på elbörsen är att installera solceller.

Varför är det stora skillnader på elpriset i olika delar av landet?
Sverige är indelat i fyra områden: SE1 ligger längst i norr och SE4 längst ner i söder. Den svenska elproduktionen är större i de norra delarna, men efterfrågan är som störst i södra delen av landet. Det gör att elen måste transporteras i ledningar från norr till söder, vilket skapar högre elpriser i söder än i norr.

Mer om elpriser och skattereduktion för solceller.


Vill du lära dig mer? Boka in ett möte med en av våra solcellsspecialister.
Boka gratis samtal  <>