Mathias Abrahamsson

Solceller och brandrisk – välj rätt och minimera risken för villabrand


Fler och fler investerar i solpaneler till sina tak. Och solceller är en säker teknik – för även om man ibland hör om bränder i solcellsanläggningar är risken ändå väldigt liten. Men det finns några saker som ändå ökar risken för brand, som man kan slippa om man väljer rätt.

Solceller och hela solpanelen har generellt sett en låg brandrisk. De är konstruerade för att vara säkra och tillförlitliga, men som med alla elektriska system finns det en viss risk.

Antalet bränder ökar

Med den ökande populariteten för solceller är det inte så konstigt att bränder i solcellsanläggningar ändå ökar. SVT rapporterade tex förra året att solceller ligger bakom flera bränder.

Det handlar inte om att solceller på något sätt blivit mer osäkra. Istället beror det helt enkelt på att det finns så många fler anläggningar nu, och procentuellt sett är andelen fortfarande väldigt liten. 

Kvalitet en viktig faktor

En solcellsanläggning består av solpaneler, växelriktare, monteringssystem/fästen, kabeldragning och ev batteri. En panel har i sig också flera olika delar som kopplas ihop. Och just kopplingarna – och särskilt undermåliga sådana – är en brandrisk. Så se till att kopplingarna utförs på rätt sätt och att det inte finns onödigt många kopplingar. Tex skiljer sig tekniken åt på panelerna där vissa fabrikat kopplar på externa optimerare medan andra är fastlödda på själva panelen. Lödningar är alltid säkrare. 

Även om solcellsanläggningar inte kräver något större underhåll är just kopplingarna något man kan vilja hålla koll på. Här ska man se till att det inte fastnar stora mängder smuts. En anläggning som är korrekt installerad klarar i normalfallet av även detta. Men med lösa kopplingar eller skadade kablar är risken att det uppstår kortslutning.

Komponenterna i anläggningen bör också hålla god kvalitet. Värmeböljor och köldsmockor sliter extra hårt på komponenterna och kan – om kvaliteten är bristfällig – leda till att materialen blir spröda och går sönder. Det i sin tur är givetvis inte bra i en brandsäkerhetsaspekt. Och i vårt nordiska klimat med stora svängningar är detta ännu viktigare att tänka på.

Precisionsoptimering minimerar risken för hotspots

På de flesta fabrikat av solpaneler finns det risk för så kallade hot spots. Hot spots – alltså punktvis överhettade delar – kan uppstå när en del skuggas av tex ett löv eller smuts. Den skuggade delen kan enkelt uttryckt istället börja producera värme istället för elektricitet. Risken för brand ökar givetvis med sådana här upphettade punkter. 

Med precisionsoptimering minimeras risken för detta. När varje cell i panelen optimeras istället för i panelen i stort, blir värmeutvecklingen vid skuggning försumbar.

Sammanfattningsvis – se till att du väljer en leverantör som erbjuder högkvalitativa komponenter i sin anläggning. Se också till att de använder vana installatörer och certifierade elektriker. Och fråga efter hur optimeringen fungerar i detta avseende – det kan göra skillnad inte bara ifråga om brandrisken.


Vill du veta mer om våra hållbara solpaneler?
Klicka och lämna dina kontaktuppgifter så hör en av våra solcellsspecialister av sig.
Boka gratis samtal  <>