Mathias Abrahamsson

Hur mycket solceller behöver jag?


Med solceller på taket blir du din egen elproducent, vilket gör att du kan minska ditt inköp av el. Men hur mycket el du kan producera bestäms av flera faktorer, till exempel takets storlek, hur stor investering du gör, din elförbrukning och i vissa fall även fastighetens huvudsäkring.

De flesta villatak är tillräckligt stora för att tillverka en stor del av ett vanligt hushålls årsförbrukning av el. Men hur mycket beror bland annat på takets lutning och väderstreck, skuggning, tomtens instrålning och verkningsgraden på solcellerna. Det förnuftiga är att installera solceller som täcker ditt energibehov, inte ett solcellspaket som producerar ett stort överskott. 

Så hur mycket solceller bör jag installera?
Storleken på anläggning är en av flera faktorer som påverkar investeringskostnaden. Därför är det viktigt att välja en anläggning som är anpassat efter dina behov och din framtida elförbrukning. 

En 1 kilowatt (kW) solceller upptar en yta på ungefär 5–8 m² och producerar cirka 800–1 100 kilowattimmar (kWh) per år i söderläge. Om du installerar en anläggning med en effekt 5 kW upptar det en yta på ca 30 m² och ger runt 4 000–5 500 kWh på ett år i optimalt läge som är fritt från skuggning, enligt Energimyndigheten. En genomsnittlig svensk solcellsanläggning är på cirka 9 kW och kan alltså producera närmare hälften av en genomsnittlig svensk villas elförbrukning, mellan 7000 – 10000 kWh per år.

Under sommarmånaderna kan en modern anläggning producera solenergi som täcker hela ditt energibehov, det beror på att solceller har en ojämn månadsproduktion där ca 65 – 75 % av all solel produceras mellan april och augusti. Solcellspanelerna har dessutom blivit mer energieffektiva och förutsättningarna för att framställa solenergi i Sverige står sig väl i jämförelse med centraleuropeiska länder.

Tycker du fortfarande att det känns svårt att veta hur mycket solceller du behöver? Det går att jämföra med att odla tomater – kolla på den här videon så förstår du vad jag menar!

 


Nästa steg är att ta kontakt med din solcellsleverantör för att få ett konkret förslag!
Boka gratis samtal <>

Solel för eget bruk eller för att sälja?
Om solcellerna tillverkar mer el än vad som används så kan solelen i vissa fall matas in på elnätet och säljas. Men innan du bestämmer dig för att bli solels-grossist måste du jämföra priset som olika aktörer är beredda att betala för din el. De flesta elhandelsföretagen kräver även att du sluter ett avtal om att köpa deras el, utan avtal får du ingen ersättning.

När du jämför elbolag att sälja till måste du även jämföra vad elen kostar. För de allra flesta är priset du betalar för el viktigare än vad du får betalt för överskottet – du kommer att köpa mer el än vad du säljer. Om du vill ha mer information om elnäts- eller elhandelsföretag kan du höra av dig till Energimarknadsbyrån.

Så undersöker du förutsättningarna för solel
Innan du bestämmer dig för ett solcellspaket behöver du undersöka din villas förutsättningar. Ta hjälp av en solcellsleverantör för att göra en första bedömning, de analyserar följande:

 • Taklutning
  En lutning på 30–50 grader optimal utifrån att solcellerna ska producera så mycket el som möjligt under ett år.
 • Riktning på anläggningen
  Tak åt syd, men även öst- och västvända tak lämpar sig väl för solceller.
 • Instrålning
  Använd en solkarta för att undersöka hur mycket solstrålning som träffar ditt tak. Kommunala solkartor finns tillgängliga för många kommuner, till exempel Stockholm.

 • Skuggning
  Skuggor från träd och andra objekt kan påverka solcellernas elproduktion något, men med bra förutsättningar och en bra anläggning med optimerade paneler kan de allra flesta installera ett eget solkraftverk.

Till sist, vilken solcellsteknik är bäst i test?
Det finns idag två typer av solceller som dominerar marknaden — monokristallina solceller och polykristallina solceller. Båda är baserade på kisel, det som skiljer solcellerna något åt är verkningsgraden, färgen och priset. Polykristallina solceller har en blåskimrande ton, medan monokristallina solceller är svarta till utseendet. Monokristallina solceller har högre verkningsgrad och är snyggare – om än lite dyrare. Väl värt pengarna om du frågar oss. Läs mer om vad som skiljer olika solceller åt här.