Mathias Abrahamsson

Ljudnivån en viktig faktor när du väljer solcellsanläggning


Var noga med att kolla upp ljudnivån när du ska installera solpaneler – annars riskerar du att få en tråkig överraskning i form av störande ljud från din solcellsanläggning.

Många utgår från att solenergi är helt tyst – solskenet låter ju ingenting, till skillnad från både vind och vatten. Men faktum är att även solcellsanläggningar låter, vissa av dem kan faktiskt föra ganska mycket oväsen. Och du vill inte få en störande överraskning när du väl har installerat din nya, miljövänliga solenergi på taket.

Det som låter är inte solpanelerna i sig, utan det är övriga delar i anläggningen som kan föra oväsen:

  • Växelriktaren som omvandlar energin från likström till växelström.
  • Om växelriktaren kyls av en fläkt, kan fläkten ge upphov till brummande.
  • Vinden kan orsaka visslande och susande när den blåser genom luftspalterna som skapas av räcken och solpaneler.
  • Dåligt fastskruvade solpaneler eller lössittande kablar kan skallra när det blåser.

Viktigt med val av växelriktare
Växelriktarens ljudnivå är alltså en viktig faktor att tänka på i valet av solcellsanläggning. Generellt gäller att en mindre växelriktare brummar mindre, men ljudnivån beror också på kvaliteten – ju bättre kvalitet, desto lägre ljudnivå. För att dämpa ljudet förses växelriktarna vanligen med avskärmning, filter och brusreducering. Ett råd är att vara noga med att jämföra, läsa specifikationer och kolla med leverantören eller tillverkaren hur tyst anläggningen är. Be att få en siffra på växelriktarens maximala decibelnivå för att kunna jämföra anläggningar från olika tillverkare. Vårt solcellspaket innehåller en av marknadens tystaste växelriktare.

Välj en anläggning med minimal energiförlust
Som sagt kan det vara växelriktarens fläkt som är boven i dramat och orsakar störande ljud. Men det finns växelriktare som istället kyls med kylflänsar som överför överskottsvärmen till exempelvis en flytande kylvätska som transporterar bort värmen. För att både minimera ljudet och maximera nyttan med solpaneler, är ett klokt alternativ att välja en solcellsanläggning som har så låg värmeförlust som möjligt, eftersom det gör att anläggningen behöver väldigt lite kylning. Då slipper du en brummande fläkt och får dessutom maximalt med el från dina solpaneler!

Tips för att minska ljudet
Har du redan en anläggning som du tycker låter för mycket? En första lösning att testa är att flytta växelriktaren till en mer undanskymd plats, alltså så långt från t ex vardagsrum och sovrum som möjligt och istället se till att den sitter nära något utrymme där du inte vistas, som förråd, garage eller gästrum.


Vill du lära dig mer? Boka in ett möte med en av våra solcellsspecialister.
Boka gratis samtal  <>