Mathias Abrahamsson

kWp solceller - En missvisande siffra?


Det är inte lätt att jämföra olika modeller av solpaneler med varann. Ett vanligt jämförelsemått är Watt Peak (Wp). Ibland kallas det även toppeffekt eller peakeffekt, och kan ofta mätas i kilowatt peak (kwP), vilket är samma som tusen Wp. Men faktum är att det egentligen är ett ganska dåligt jämförelsetal.

Det är lätt att tro att högre Watt Peak är bättre. Men riktigt så enkelt är det inte. För det första behöver vi göra skillnad på enskilda solceller och hela paneler. De flesta solceller levererar ungefär samma Watt peak. Sen kan själva panelerna vara olika stora. Och en större panel kan leverera högre Watt peak. Det beror alltså mest på hur stor panelen är, och hur många solceller som är packade på den. 

För det andra är Watt Peak-värdet ett mått på panelens högsta möjliga effektutgång under perfekta förhållanden. Det är värt att läsa en gång till – under perfekta förhållanden. 

I Sverige är det nog ingen som kan stoltsera med att leva under konstant icke-skuggad sol. Vi har moln. Vi har höstlöv som faller. Vi har snö. Och flaggstänger. Saker som skuggar panelerna. Och då blir det oerhört viktigt att tänka på hur mycket el som levereras när det INTE är perfekta förhållanden.


Skillnader mellan olika optimerare solceller

De flesta paneler på marknaden är antingen inte optimerade alls, eller så jobbar de med en teknik som stänger av stora delar av solpanelen när skugga faller över den.

I en helt ooptimerad panel påverkas hela panelen om bara en liten del hamnar i skugga. I de flesta optimerade paneler (strängoptimering), påverkas istället en hel sträng av solceller. Alla solceller i strängen börjar då att producera mindre el, även om de själva inte är skuggade. Det innebär ett stort bortfall, även om det såklart funkar bättre än om panelen inte alls är optimerad.

För bästa möjliga effekt när panelen skuggas, finns det dock ännu mer precis optimering. Då är det bara solceller som ligger i skugga som börjar producera mindre el. Skillnaden kan bli uppemot 30% i elproduktion. Även värmeutvecklingen minskar, vilket är både säkrare mot brand och ger solcellerna längre livslängd. 

Så glöm inte att fråga hur panelerna funkar när de hamnar i skugga. Det kan göra världens skillnad!


Intresserad av att veta mer om Freebos solceller, med marknadens mest precisa optimering?
Boka gratis hembesök  <>