Mathias Abrahamsson

Solceller optimering – från den enklaste tekniken till avancerad precisionsoptimering


Ooptimerade solpaneler, optimerade solpaneler, eller kanske ännu hellre precisionsoptimerade solceller? Här kan du läsa om vilken teknik som passar bäst till just din villa.

Solceller är effektiva energiproducenter när de utsätts för direkt solljus. I de flesta fall presterar solpaneler av olika märken och modeller ungefär lika bra när de befinner sig i fullt solsken. Det är när panelerna hamnar i skugga – av träd, höstlöv, flaggor eller moln, som den stora skillnaden visar sig.

En solcell som hamnar i skugga kommer att börja producera mindre el – det är ju egentligen helt självklart eftersom det är från solen energin kommer. Problemet är att solcellerna i många paneler inte jobbar ensamma. De sitter ihop, och om en solcell blir skuggad kan hela anläggningen börja producera betydligt mindre el. Utan optimering, det vill säga. 

Ooptimerade paneler med bypassdioder

Solpaneler seriekopplas i det som kallas strängar. Det innebär att om en panel blir skuggad, påverkas hela strängen och elproduktionen minskar. Ooptimerade paneler är väldigt beroende av varandra och hanterar egentligen inte alls skugga. Detta resulterar i betydande effektförluster vid skuggning och minskad total effektivitet hos anläggningen.

För att mildra effektförlusterna vid skuggning används ofta bypassdioder på ooptimerade paneler. Dessa dioder leder strömmen förbi de skuggade panelerna. Detta minskar effektförlusterna, men bypassdioderna är inte helt tillförlitliga och fungerar bäst när det finns en tydlig skuggning, och inte bara ”lite” halvskugga.

Optimerade solceller

Optimerade solceller löser skuggningens utmaningar genom individuell styrning på panelnivå. Optimerare monteras på varje solpanel och möjliggör att ström och spänning justeras individuellt. Detta gör det möjligt för varje panel att producera maximal effekt oberoende av de andra panelerna i strängen. Optimerade paneler ger betydligt högre skuggtolerans och minskar effektförluster vid skuggning, vilket ökar den totala produktionen i solcellsanläggningen.

Precisionsoptimerade solceller

Precisionsoptimerade solceller är den mest avancerade lösningen, och tar optimering ännu längre genom att funka på individuell solcellnivå. Med precisionsoptimerade solceller kan även delvis skuggade solceller (och inte bara hela paneler) fortsätta att producera maximal effekt, vilket minskar effektförlusterna ytterligare. Dessa paneler möjliggör en ännu högre skuggtolerans och minimerar dessutom risken för överhettning, vilket förbättrar både säkerhet och livslängd för solcellerna. Ytterligare en fördel är att precisionsoptimerade paneler funkar utmärkt att montera även på delade tak i olika väderstreck – hela taket behöver alltså inte ligga i perfekt solläge.

Skillnader mellan olika optimerare solceller


Ytterligare en sak att titta på…

…är hur optimeraren kopplas på dina paneler. Man vill gärna undvika alltför mycket kablage – eftersom eventuellt lösa kablar ökar risken för fel och i värsta fall brand. Det finns dock modeller med inbyggd optimering, där själva optimeringsdosan redan är inbyggd i panelen. I de fallen behövs ingen extra montering. 


Intresserad av precisionsoptimerade solceller?
Boka gratis hembesök  <>