Mathias Abrahamsson

Har du koll på återvinningen av dina solpaneler i framtiden?


Solkraft är det energislag som växer snabbast i världen, och det innebär en fortsatt ökning av solpaneler, både för storskalig elproduktion och bland privata husägare. Men ett växande problem är samtidigt den bristfälliga återvinningen av solpaneler.

Solenergi är fantastiskt bra ur miljö- och klimatsynpunkt, och en viktig del i omställningen för att lösa utmaningen med klimatförändringar och samtidigt klara energiförsörjningen. Men i takt med utbyggnaden av solcells-el ökar mängden solpaneler som måste kasseras på grund av fel eller för att de är uttjänta. På så sätt riskerar en av våra mest miljösmarta energikällor att ändå bidra till ett miljöproblem.

80 miljoner ton år 2040
Trots att de flesta premiumsolpaneler har en lång livslängd, vanligtvis 25–40 år, blir de utslitna precis som andra produkter. I och med ökningen av solkraft har organisationen International Renewable Energy Agency gjort uppskattningen att det år 2040 kommer att finnas närmare 80 miljoner ton kasserade solpaneler i världen. Men idag finns det få tillverkare eller leverantörer som tar ansvar för att återvinna dem, och än så länge saknas ett övergripande system i Sverige för att återvinna solpaneler på ett bra sätt.

Återvinning saknas för ädelmetaller
På EU-nivå finns ett direktiv om återvinning av elektroniskt avfall, där solpaneler ingår. Det innebär ett så kallat producentansvar där återförsäljare är skyldiga att ta hand om solpanelerna, vanligen via avtal med ett godkänt insamlingssystem. Men det man då återvinner är enbart glas och aluminiumramar, medan de olika metallerna, bland annat flera ädelmetaller, inte återvinns. Det är ett stort problem eftersom flera av dessa metaller är sällsynta och därför skulle behöva tas tillvara och återanvändas till nya solceller. Andra metaller eller ämnen är hälsofarliga och behöver tas om hand så att de inte hamnar i vår miljö.

Var noga när du väljer leverantör
Vill du vara säker på att dina solpaneler kommer att återvinnas på bästa sätt, inklusive de viktiga metallerna, var noga redan när du väljer leverantör. Fråga och kontrollera om leverantören erbjuder återvinning och har en process för det, där allt eller så mycket som möjligt tas tillvara för att bli nya solpaneler.

Så blir din solkraft maximalt miljövänlig och förnybar från solens första strålar till nya solceller i framtiden!


Vill du lära dig mer? Boka in ett möte med en av våra solcellsspecialister.
Boka gratis samtal  <>