Mathias Abrahamsson

Byta tak – passa på att installera solceller


Funderar du på att byta tak? Då är det ett perfekt tillfälle att även börja producera egen el. Det är nämligen guldläge att skaffa solceller - en solcellsanläggning sänker inte bara din elräkning, den höjer även värdet på ditt hus.

Under de senaste åren har solcellstekniken gjort stora framsteg vilket gjort det mer prisvänligt för många husägare att installera solceller. Solceller är ett klimatsmart sätt att producera din egen solenergi, tekniken är välbeprövad och har lång hållbarhet, ofta upp mot 30 år och längre.

Om du funderar på att byta tak så kan du även passa på att börja producera egen hållbara solel med hjälp av solceller. Du har mycket att vinna på att montera dina solceller i samband med att du lägger nytt tak. Genom att använda byggställningar och annan utrustning både för takrenovering och för installation av solceller kan du spara pengar.

De flesta villatak är tillräckligt stora för att tillverka en stor del av ett vanligt hushålls årsförbrukning av el. Men hur mycket beror bland annat på takets lutning och väderstreck, skuggning, tomtens instrålning och verkningsgraden på solcellerna. Det förnuftiga är att installera solceller som täcker ditt energibehov, inte ett solcellspaket som producerar ett stort överskott.

Så hur vet man då om det lönar sig att installera solceller i samband med takbytet? Och vad kommer det att kosta? Ett smart sätt är att ta kontakt med en solcellsinstallatör för att få hjälp och råd. De kan ta fram ett skräddarsytt förslag på en anläggning som passar just dina behov.

Att montera solceller på äldre tak är sällan ett problem.
De allra flesta som sätter solceller på taket gör det ändå på ett redan installerat äldre tak. Så även om du planerar takbyte inom 5-10 år, så är det inget hinder för att installera solceller redan idag. En modern anläggning, installerad av en etablerad aktör, är inte svår att ta ner och upp i samband med ett takbyte.

Så glöm inte, om du skjuter på en solcellsinstallation i väntan på nytt tak, missar du stora ekonomiska besparingar, speciellt nu när elpriset är rekordhögt.

 
Därför ska du välja solceller

  • Du spar pengar: Elpriset har aldrig varit högre. Solceller sänker elräkningen från dag ett.
  • Hållbart: Producera din egen miljövänliga solel.
  • Hög produktion: Solel produceras även när det är molnigt.
  • Höjer värdet: Solceller höjer värdet på din villa.
  • Enkel: Solcellsanläggningen är nästintill underhållningsfri.

Är det dags för dig att skaffa solceller? Boka in ett möte.
Boka gratis samtal  <>