Mathias Abrahamsson

Svårare att få grönt avdrag för batterier till solceller – Skatteverkets förtydligande har fått stor uppmärksamhet


Skatteverkets förtydligande försvårar möjligheterna till grönt avdrag för batterier kopplade till solceller. Den fördelaktiga skattereduktionen har stramats åt, och det är viktigt att förstå hur detta påverkar dig och din gröna energisatsning.

I början av året gjorde Skatteverket justeringar i sina riktlinjer för skattereduktion av grön teknik, specifikt för batterier kopplade till solceller. Förtydligandet säger att om batteriet används för andra ändamål än att lagra egenproducerad el, uppfylls inte kraven för skattereduktionen. Så här står det på Skatteverkets hemsida:

"Om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra den egenproducerade elen, är kraven för rätt till skattereduktion inte uppfyllda."

Detta innebär att batteriet, för att dra nytta av det förmånliga avdraget på 50% av arbets- och materialkostnader, nu måste användas enbart för hushållets eget bruk. Du som har solceller och tänkt skaffa ett batteri kan alltså inte sälja din extra el till andra genom så kallade "aggregatorer" utan att förlora möjligheten till avdraget.

Många kritiska röster har höjts. Anna Werner, VD på Svensk Solenergi, menar att detta strider mot intentionerna att främja den gröna omställningen.

Skatteverket försvarar ändringen och menar att den bara förtydligar det lagen var tänkt till. Stödet var alltid avsett bara för att lagra egenproducerad el.

Diskussionen lär vara långt ifrån avslutad och vi kommer att hålla dig uppdaterad om några ytterligare förändringar uppstår.

Vill du fördjupa dig ytterligare? Läs artikel hos Tidningen Energi – "Ny regeltolkning kan bromsa hushållens investeringar i hembatterier."

UPPDATERING: Dagen efter vi publicerade vårt inlägg kom Skatteverket med ett ställningstagande där de slår fast att förtydligandet enligt ovan kvarstår under 2024 – länk till Skatteverkets ställningstagande.


Vill du veta mer och har frågor?
Klicka och lämna dina kontaktuppgifter så hör en av våra solcellsspecialister av sig.
Boka gratis samtal  <>