Mathias Abrahamsson

Vad menas egentligen med solenergi och vad kan det användas till?


Solen är en fantastisk energikälla och anledningen till att det finns liv på jorden. Den är ständigt förnybar och kommer inte ta slut inom en snar framtid. I jakten på ett hållbart energisystem har solen och solenergin kommit att spela en allt viktigare roll. Men vad menas med solenergi egentligen och vad är skillnaden mellan solceller och solfångare? 

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Så det finns gott om energi över för att producera både el och värme på ett klimatsmart sätt. 

Samtidigt är det är viktigt att veta att all energiproduktion ger upphov till någon form av miljöpåverkan, det gör även solenergi. Däremot är värme- och elproduktionen helt fri från utsläpp, miljöpåverkan sker vid tillverkningen och transporter. Det fina med solkraft är att redan efter två till tre år har en anläggning för hemmabruk producerat lika mycket energi som det går åt för att tillverka, transportera och driva den. Så visst är solenergi ett klimatsmart val.

Numera används solenergi som ett samlingsnamn för flera olika användningsområden och olika sätt att ta till vara på solen. Idag finns det nämligen olika tekniker för att utvinna värme eller el ur solstrålar.

Solceller
Idag väljer allt fler att installera en egen solcellsanläggning. För trots att Sverige ligger långt norrut, så har vi faktiskt riktigt bra förutsättningar för solel. Det finns anläggningar som producerar lika mycket el som solcellsanläggningar nere i Europa. Mer om varför solceller fungerar kanon i Sverige.

Hur fungerar solceller då? Jo, en solcellsanläggning består av ett antal solpaneler, i sin tur bestående av solceller, seriekopplade kiselceller vilka omvandlar solens strålar till el. När solen lyser på solcellen blir ovansidan negativt laddad och undersidan blir positivt laddad, vilket genererar likström. För att kunna använda elen omvandlas den till växelström i en växelriktare och ut kommer hållbar, gratis el som kan ladda elbilen och driva husets alla elprylar.

Solfångare
En solfångare omvandlar solljus till värme genom att solstrålarna värmer upp vatten i en serie av rör. Vattnet sparas i stora tankar och kan användas direkt för att till exempel bada, eller så kan varmvattnet värma ett hus genom vattenburna element. Solfångare klarar inte att värma huset på vintern men är ett suveränt komplement till andra värmekällor.

Termisk solkraft
Ett alternativ till att omvandla solenergi till el via solceller är att ta tillvara på värmen i strålarna. Termisk solkraft värmer vatten till en ångturbin som i sin tur skapar el. Gigantiska konkava speglar riktar och koncentrerar solens strålar mot ett kärl. När vattnet börjar koka drivs ångturbinen. Det säger sig självt, men dessa jätteanläggningar är inget du placerar i din villaträdgård. Termisk solkraft passar bäst i öknar eller andra torra och soliga områden världen runt.

Framtiden
De senaste åren har priserna på solpaneler sjunkit och den tekniska utvecklingen har tagit stora steg framåt. Sverige och världen genomgår en solrevolution, enligt Internationella Energirådet förväntas solenergi dominera energimarknaden framöver.

Bakom utvecklingen ligger både medvetna satsningar på solel, som till exempel i Tyskland och Sverige där regeringen subventionerat gröna investeringar. Om tillväxten fortsätter kommer solkraften bli det dominerande sättet att producera el inom några decennier. Detta skulle betyda mycket för omställningen mot en klimatvänlig elproduktion.


Vill du lära dig mer? Boka in ett möte med en av våra solcellsspecialister.
Boka gratis samtal  <>